De makers

Theater Babel Rotterdam wordt geleid door Paul Röttger. Hij maakt één productie per jaar die tenminste 28 keer wordt gespeeld, zo’n 16 keer voor regulier publiek, 10 keer specifiek voor het onderwijs in Rotterdam en jaarlijks 2 keer in het buitenland. Deze producties zijn interdisciplinair: combinaties van spel en film, dans en spel en opera. Bij elk project wordt gewerkt met een co-regisseur uit een andere discipline.

 

Daarnaast worden er op scholen kunsteducatietrajecten verzorgd door docenten/makers en spelers van Babel. Bram Legerstee geeft hier leiding aan als hoofd educatie.

 

De acteurs

In het culturele veld zijn acteurs in vaste dienst een uitzondering. Bij Babel vormt het de kern. Alleen een mix van vaste acteurs, vaste medewerkers en gastacteurs zorgt voor een goede verhouding die continuïteit en groei mogelijk maakt. De ervaring leert dat we onze spelers door onze inclusieve samenstelling, anders dan bij een regulier gezelschap, meer persoonlijke aandacht moeten geven. De leerwerkcoaches doen dit in samenwerking met Pameijer op sociaal-maatschappelijke niveau. De regisseurs en trainers doen dit op het gebied van professionalisering en op artistiek niveau.

 

Elk seizoen werken er tenminste 30 spelers bij Babel, van wie 24 met een beperking (vaste acteurs). Alle spelers krijgen dagelijkse theaterlessen en trainingen. Het voltallige ensemble is te groot om voortdurend gezamenlijk te werken. We werken daarom met twee groepen: Babel 1 en Babel 2. De eerste groep bestaat uit 15 spelers. Zij maken de jaarlijkse grote productie onder regie van Paul Röttger. In de tweede groep zitten 9 spelers. Zij maken vooral de theaterateliers en andere educatieve trajecten. Het voordeel van die tweedeling is dat we meer aandacht hebben voor individueel functioneren en persoonlijke groei. Op basis van individuele en artistieke wensen wordt per seizoen een nieuwe verdeling gemaakt.

 

Naast de vierentwintig vaste acteurs zijn er ook elk seizoen zes gastspelers. Dit is een diverse groep van geschoolde acteurs, zangers, musici, circusartiesten, dansers, makers en choreografen. Zij versterken de spelersgroep met hun expertise en vergroten de diversiteit binnen de groep. Ze worden jaarlijks geworven via een open sollicitatieprocedure. Na een eerste selectie volgen 3 auditie-rondes. In deze audities doen zij actief mee op de spelvloer om te zien of ze geschikt zijn om inclusief te werken. De toelatingsprocedure wordt afgerond met een persoonlijk motivatiegesprek. Dit is een intensief proces dat we ontwikkeld hebben op basis van onze ervaringen. Gastacteurs zijn zo geconditioneerd binnen het reguliere theater dat de overstap naar inclusief werken voor hen soms enorm is. Heb je interesse in werken bij Babel en heb je een afgeronde kunstvakopleiding, stuur dan gerust een open sollicitatie naar dominique@theaterbabelrotterdam.nl met je c.v., motivatie en een foto.

Naast Babel 1 en Babel 2 gaan we komende jaren een derde groep formeren (Babel 3.) die zich helemaal richt op danstheater. Vanuit de minder rationele en meer fysiek-zintuiglijke kwaliteiten van veel spelers versterken we hiermee de non-verbale lijn. Voor deze groep worden dansmakers van buiten aangetrokken.

Ben jij iemand met een zogenaamde ‘indicatie’ of ken je iemand met een indicatie die droomt van theatermaken, stuur dan een mail aan rick.bouwens@pameijer.nl voor meer informatie.

 

kenniscentrum

Theater Babel Rotterdam is tevens een landelijk kenniscentrum voor inclusief theater in Nederland. Hier doen we onderzoek en delen we kennis over inclusief theater maken. Dit doen we in samenwerking met De Hogeschool Rotterdam, Mieke Cardol en Jeannette Nijkamp van de Hogeschool Rotterdam, met als doel om methodieken en expertise op het gebied van inclusie in de podiumkunsten te onderzoeken, vast te leggen, opgedane kennis te te delen en professionals te verbinden in inclusief werken.

CONTACT

Dominique Mol
06 14797337
dominique@theaterbabelrotterdam.nl