Al een aantal jaren vragen we regelmatig een aantal nieuwe theatermakers om projecten te maken met spelers van Babel. Doel daarvan is enerzijds om onze spelers te laten kennismaken met verschillende manieren van theatermaken. Daardoor ontwikkelen zij zich als spelers en worden weerbaarder en professioneler. Tegelijkertijd geven wij theatermakers de kans zich te ontwikkelen in inclusief theatermaken.

Wij hopen dat zij zo enthousiast worden van inclusief theater dat zij zich ook buiten Babel daarin verder willen ontwikkelen. Uiteindelijk is ons doel dat steeds meer gezelschappen en theatermakers inclusief werken om daarmee een vitale bijdrage te leveren aan een inclusieve cultuursector en een inclusieve samenleving .
De stichting Droom en Daad geeft Babel jaarlijks een prachtig bedrag gedurende 4 jaar .
Dat geld gaan wij met name structureel inzetten om nieuwe makers bij ons te laten werken. Daarnaast willen wij onze marketing versterken om meer aandacht te geven aan inclusief theater.
Wij zijn heel blij met deze kans die Droom en Daad ons geeft en bedanken hen hiervoor vanuit ons hart en hoofd.
Op naar de toekomst!
Paul Röttger
directeur-bestuurder Theater Babel Rotterdam

Het inclusieve werk en het onderzoek naar een overdraagbare methodiek wordt ook mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdamstichting Neyenburg, BankGiro loterij (Stichting Doen), Lira fondsPameijer, stichting Volkskracht, het NSGK en HandicapNL.

HandicapNL

Wil mensen met een handicap sterker maken in de samenleving én de maatschappij uitdagen hen eerlijke kansen te bieden. Wil je HandicapNL steunen? klik hier

 

NSGK (de Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind)
Helaas worden kinderen met een handicap nog vaak buitengesloten. Ze voelen zich dan eenzaam en verdrietig. Dat wil je niet, voor geen enkel kind. Met jouw hulp zorg je ervoor dat ieder kind er écht bij hoort! klik hier om NSGK te steunen