Terug naar overzicht

Kunst kan ons verlossen van angst

Willem Pekelder interviewde Paul Röttger voor de April 2018 editie van magazine ‘Volzin‘ rondom het thema angst (editie April 2018).

We zijn bang omdat we elkaar niet kennen. De Rotterdamse regisseur Paul Röttger probeert met inclusief toneel te laten zien dat we die vrees kunnen overwinnen.

 

De doopsgezinde kerk in Rotterdam is deze zaterdagmiddag omgetoverd tot een schouwburg. Een groot gezelschap acteurs dwarrelt door de ruimte. De één dansend, de ander musicerend, de derde zingend. Een bonte groep: wit en zwart, hetero en homo, verstandelijk beperkt en -niet beperkt, alles door elkaar. In de kerkbanken zit het publiek.

 

Op de achtergrond stelt regisseur Paul Röttger zijn acteurs een aantal vragen met steeds dezelfde strekking: spelen en zingen wíj deze noten, of hingen ze al in de kerk; spelen wíj saxofoon of bespeelt de saxofoon ons; danst de danser omdat híj dat wil of omdat de regisseur het wil? Een antwoord volgt niet. Daar mag het publiek zelf over peinzen. Dat doet ook deze toeschouwer. Zou Röttger bedoelen dat het vaak wetmatigheden en angsten zijn die ons aanzetten tot handelen? En zo ja, hoe vrij zijn wij dan in onze keuzes? Zijn we wel echt, zijn we wel onszelf?

 

lees hier het volledige interview door Willem Pekelder met Paul Röttger

 

Download hier het artikel in pdf