Terug naar overzicht

positief cultuurplanadvies rcth+

 

de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
adviseert eens in de vier jaar
over het Rotterdamse cultuurplan
aan het college van burgemeester en wethouders
het rcth diende samen met Theater Maatwerk
een plan in voor de periode 2017-2020

 

we zijn blij met het positieve advies
en verheugen ons op de toekomst
waarin mensen met en zonder beperking
samen kunst maken
 
fragment uit het advies
“Rcth+ is een professionele interdisciplinaire theaterinstelling voor kunstenaars met en zonder specifieke beperking. Het centrum huisvest een opleiding en een theatergroep. De focus ligt op het maken van inclusieve kunst. Met theatrale en beeldende middelen dragen de makers en acteurs bij aan de culturele en persoonlijke ontwikkeling van Rotterdammers ongeacht hun achtergrond of fysieke en geestelijke vermogens. rcth+ definieert voor zichzelf vier kerntaken: opleiden & trainen van inclusieve spelers en makers, het produceren & presenteren van inclusieve interdisciplinaire voorstellingen, cultuureducatie & emancipatie en onderzoek & kennisdeling.
De Raad is positief over de kwaliteit van het theater dat door rcth+ wordt geproduceerd en de bijzondere mix van spelers met en zonder beperking waarmee dat gebeurt. Op deze wijze doorbreekt het rcth+ de grens tussen kunst en zorg.
De aanpak van rcth+ is te kenschetsen als veelzijdig en breed. Het centrum verzorgt cultuureducatie voor scholieren en volwassenen, talentontwikkeling voor spelers en theatermakers en zorgt ook voor maatschappelijke binding door te werken vanuit het uitgangspunt van inclusiviteit. In de komende beleidsperiode zal rcth+ een deel van de volwasseneducatie wat betreft theater overnemen van de SKVR. De Raad is positief over deze brede aanpak, maar vraagt zich tegelijkertijd ook af of rcth+ niet te veel wil doen. In een organisatie die groeit, dreigt het risico dat de kern van waar de organisatie goed in is, enigszins uit beeld geraakt. De Raad adviseert rcth+ hiervoor te waken.
De Raad is positief over de zichtbaarheid van rcth+ in de stad. Ook is de Raad onder de indruk van de bevlogenheid die spreekt uit het beleidsplan voor de komende periode.”