Theater Babel Rotterdam

Theater Babel Rotterdam
(Stichting het Rotterdams Centrum voor Theater)

locatie 1 : Mathenesserdijk 293 3026 GB Rotterdam
locatie 2 : Eendrachtsstraat 81 3012 XH Rotterdam

tel : 010-4773891

info@theaterbabelrotterdam.nl

  • KvK: 41130205
  • Btw/fiscaal nr: NL007188730B01
toren, bouwen, verhaal, verbinding, ontmoeten, vreemde talen, mengsel, verwarring

 

‘ Heel veel mensen hebben meegedacht over onze nieuwe naam. Bij het maken van de uiteindelijke keuze was het ook nog eens belangrijk dat de naam ook in andere talen goed uit te spreken is, we zijn namelijk bezig een samenwerking met zes Europese landen op te zetten. Uiteindelijk kozen we voor Babel omdat we – lekker Rotterdams – samen bouwen. Theater Babel Rotterdam is niet af – we zijn in ontwikkeling. Babel betekent in het Hebreeuws ‘mengsel’. We willen ook een mengsel zijn: een mengsel van doelgroepen, een mengsel van expertises. Babel gaat ook over taal. Bij Theater Babel Rotterdam zoeken we naar een nieuwe taal waarmee we elkaar kunnen verstaan. Kunst is een noodzakelijk middel om helder te maken waar het over gaat. Theater als middel om uit de Babylonische spraakverwarring te komen. En Rotterdam? Rotterdam is ons toneel en onze samenleving, onze leefomgeving.’
Paul Röttger: theatermaker – directeur

 

Wat we zijn/willen/doen/maken
Theatergezelschap Babel: inclusief theatergezelschap met 35 acteurs met en zonder beperking
Academie Babel: opleiden, trainen, ontwikkelen, methodiek ontwikkelen, expertise overdracht

 

Het gezelschap
Onderdeel van de werkwijze van Babel is de ‘dagopleiding de karavaan’. Acteurs met en zonder beperking volgen 3 dagen per week, 30 weken per jaar iedere ochtend trainingen, daarnaast wordt gerepeteerd aan nieuwe producties en speelt het gezelschap 235 voorstellingen per jaar. Waaronder 100 educatieve theatervoorstellingen ‘Seks in Rotterdam’ met name voor het speciaal onderwijs, 100 theaterateliers voor jongeren uit het voortgezet onderwijs en een jubileumproductie ‘Piazza della vita’ die zowel voor jongeren uit het onderwijs als voor regulier publiek gespeeld wordt.

 

De academie
De Academie is de plek waar de methodiek om inclusief theater te maken wordt ontwikkeld. Dat doen we o.a. met de dagopleiding ‘de karavaan‘, cursussen, symposia, een posttraject inclusief theatermaker en een kennisplatform.

 

De organisatie
Paul Röttger
theatermaker - algemeen directeur
paul@theaterbabelrotterdam.nl

 

Bram Legerstee
dagelijkse leiding - marketing - theatermaker
bram@theaterbabelrotterdam.nl

 

Dominique Mol
dagelijkse leiding - projectleider
dominique@theaterbabelrotterdam.nl

 

Wilbert Slagboom
directiemedewerker - coördinator Academie - theatermaker
wilbert@theaterbabelrotterdam.nl

 

Kirsten Robben
projectleider
kirsten@theaterbabelrotterdam.nl

 

Brecht Hermans
PR/marketing
brecht@theaterbabelrotterdam.nl

 

Rob van Heck Verheij
administratie
rob@theaterbabelrotterdam.nl

 

Bob v/d Lugt
artistiek coördinator Academie - theatermaker
bob@theaterbabelrotterdam.nl

 

Imca Bendt
zorgcoach - theatermaker
imca.Bendt@pameijer.nl

 

Rick Bouwens
zorgcoach - theatermaker
rick.Bouwens@pameijer.nl

 

Wilma O'Sullivan
zorgcoach - theatermaker
wilma.van.wijngaarden@pameijer.nl

 

huishouding
Hans Breebaart
Harvey Rijkland
Yolanda Niël

spelers Imca Bendt, Lennart Blom, Johan Boekhout,

Rick Bouwens, Corné Bouwmeester, Maximilliano Ciaffi, Diana

Coolen, Erick Eckhardt, Grace Emer, Pascal Fontijn, Mitchel

Kartowikromo, Bram Legerstee, Merel Mathijssen, Fons van de

Moosdijk, Patrick Nassy, Milton Oliviera Soares, Patricia Oskam,

Wilma O’Sullivan, Ali Ozdemir, Claudine Panthophlet, Terence

Patra, Maya Peckstadt, Stijn Quist, Anet Rijkers, Jordy Ruhl, Remo

Schouten, Maryam Sirani, Elly Soares, Saskia Spierenburg, Belinda

Tijssen, Jos Tournier, Jessica Vos, Sjoerd Vrins

bestuur

We stellen het bestuur graag aan u voor:

Momenteel is Theater Babel reeds onze nieuwe naam. De Stichting blijft heten ; stichting het rotterdams centrum voor theater. Eind 2018 verwachten we de organisatie van de stichting aan te passen en stappen we over op een Raad van Bestuur. klik bovenaan op de knop van het rotterdams centrum voor theater om het huidige bestuur van de stichting te bekijken.

rotterdamscentrum
voortheater

Stichting het Rotterdams Centrum voor Theater

locatie 1 : Mathenesserdijk 293 3026 GB Rotterdam
locatie 2 : Eendrachtsstraat 81 3012 XH Rotterdam

 

010-4773891

info@theaterbabelrotterdam.nl

  • KvK: 41130205
  • Btw/fiscaal nr: NL007188730B01

missie
Het rcth draagt met theatrale en beeldende middelen bij aan de persoonlijke en culturele ontwikkeling van ieder mens, ongeacht hun achtergrond, afkomst, geaardheid of fysieke dan wel geestelijke vermogen.


visie
In de huidige samenleving zijn grote groepen vervreemd doordat bv. hun fysieke of verstandelijke beperking als sociale en culturele uitsluitingsgrond werkt. Een grootstedelijke samenleving hoort echter de totale diversiteit van haar bevolking te omarmen. Theater biedt met name de mogelijkheid om alledaagse en nieuwe situaties en ontmoetingen in een nieuwe context te plaatsen.

Door de ‘artistieke representatie’ kan theater ‘het alledaagse’ in een nieuw licht zetten. Individuele verhalen stijgen uit boven de particuliere hervertelling. Ons theater moet direct, vitaal, relativerend, inspirerend, confronterend en verontrustend zijn, maakt taboes bespreekbaar en toont nieuwe handelingsperspectieven en toekomstdromen.

Doordat 'de ander' bij het rcth zijn/haar rol speelt in het maakproces ontstaan de nieuwe verhalen en de nieuwe artistieke representatie-vormen. Zo werken wij aan inclusieve kunst met persoonlijke, sociaal-maatschappelijke én artistieke impact. Het is een nieuwe kleur in het professionele werkveld.


van rcth naar rcth+ 

Door het schrijven aan het meerjarenbeleidsplan is ons nog duidelijker geworden waarom onze positie bijzonder en tweeledig is. Aan de ene kant zijn we een organisatie die zichzelf opnieuw heeft uitgevonden en zich sinds 1988 tot op de dag van vandaag steeds is blijven vernieuwen.

Anderzijds blijven we naar de wereld kijken met oog voor het vreemde en het ongrijpbare. Soms is het goed om niet naar het podium te kijken, maar naar wie er in de coulissen is blijven staan.

De vernieuwing van rcth naar rcth+ drijft op dezelfde combinatie van eigenschappen die de ontwikkeling van het rcth tot op de dag van vandaag heeft gedragen; maatschappelijke betrokkenheid én artistieke kwaliteit. Deze twee komen samen in de ambitie om ertoe te doen in het stedelijk leven van vandaag, cultureel en sociaal.

De mogelijkheid om de krachten te bundelen met Pameijer is op het juiste moment gekomen. Het opnemen van studenten en spelers met een specifieke beperking blijkt een stap vooruit en een trede omhoog te zijn. Alle medewerkers ervaren dit als een avontuur, maar dan zo’n avontuur dat men in het grootst mogelijke vertrouwen aangaat. Aan dit vertrouwen draagt de ervaring bij dat in Rotterdam cultureel pionierschap niet alleen op haar plaats is, maar ook wordt gewaardeerd.


Het bestuur van het rcth is onbezoldigd.


In verband met de ANBI status is Stichting het Rotterdams Centrum voor Theater verplicht de jaarrekeningen van 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 online te delen. Druk op het jaartal om ze te downloaden.

bestuur

We stellen het bestuur graag aan u voor:

Herman Meijer
Voorzitter
Marcel Nollen
Penningmeester
Marco Florijn
Bestuurslid
Marleen Goumans
Bestuurslid

Het rcth werkt met een traditionele bestuursmodel van een bestuur op afstand met een dagelijkse leiding. Het bestuur heeft in beginsel alle bevoegdheden. Binnen de door het bestuur en de directeur vastgestelde beleidskaders is de dagelijkse leiding verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De Code Cultural Governance wordt door het rcth toegepast: er is een transparante en open wijze van werven van nieuwe bestuursleden aan de hand van vooraf vastgestelde profielen, het aftreedrooster is in 2014 vastgesteld en wordt gevolgd. Het bestuursprofiel kun je hier lezen.

De organisatie
Paul Röttger
theatermaker - directeur
paul@theaterbabelrotterdam.nl

 

Bram Legerstee
dagelijkse leiding - marketing - theatermaker
bram@theaterbabelrotterdam.nl

 

Dominique Mol
dagelijkse leiding - projectleider
dominique@theaterbabelrotterdam.nl

 

Wilbert Slagboom
directiemedewerker - coördinator Academie - theatermaker
wilbert@theaterbabelrotterdam.nl

 

 

Inge Spaander
PR/marketing
inge@theaterbabelrotterdam.nl

 

Rob van Heck Verheij
administratie
rob@theaterbabelrotterdam.nl

 

Bob v/d Lugt
artistiek coördinator Academie - theatermaker
bob@theaterbabelrotterdam.nl

 

Imca Bendt
zorgcoach - theatermaker
imca.Bendt@pameijer.nl

 

Rick Bouwens
zorgcoach - theatermaker
rick.Bouwens@pameijer.nl

 

Wilma O'Sullivan
zorgcoach - theatermaker
wilma.van.wijngaarden@pameijer.nl

 

huishouding
Corné Bouwmeester
Hans Breebaart
Harvey Rijkland
Yolanda Niël


Beknopte Historie

1988: Het rcth wordt opgericht in opdracht van de gemeente Rotterdam, met als doel het aanbieden van deeltijdopleidingen ‘regie’ en ‘spel’. Het leidde tot een particuliere kaderopleiding die zich richtte op het gebied tussen amateur- en professioneel theater.

 

1995: Vanaf 1995 kwam er een grote omslag in het werk van het rcth. De behoefte en overtuiging ontstonden om iets voor de directe omgeving te betekenen.

 

2001: In het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad startten we de samenwerking met andere culturele instellingen als het Luxortheater, Museum Boijmans van Beuningen en het NAi. Als gevolg van de grotere zichtbaarheid van het rcth in de stad benaderden steeds meer onderwijs- en maatschappelijke instellingen ons centrum. Door de grotere verwevenheid die hierdoor ontstaat tussen de kaderopleidingen en de theatereducatieve trajecten, trekken we steeds meer studenten aan die al actief zijn in het onderwijs of bij maatschappelijke organisaties.

 

(1988-1995)
Van de start tot partner van het maatschappelijk veld
Het rcth is op 1 januari 1988 opgericht in opdracht van de gemeente Rotterdam, met als doel het aanbieden van deeltijdopleidingen ‘regie’ en ‘spel’. Het leidde tot een particuliere kaderopleiding die zich richtte op het gebied tussen amateur- en professioneel theater.

(1995-2001)
De eerste omslag: van betekenis voor de nabije omgeving zijn
In 1995 kwam een eerste grote omslag in het werk van het rcth, toen een verslaafde buurman van het centrum door een raam sprong en stierf. De realiteit van drugs, eenzaamheid en depressie in de stad was plots dichtbij. De behoefte en overtuiging ontstonden om iets voor de directe omgeving te betekenen. Er werd actief contact gelegd met bewoners uit de wijk, waardoor we te maken kregen met sociaal-maatschappelijke problemen als werkloosheid en schulden. Er ontstonden contacten met kinderen en jongeren en er werd aansluiting gezocht met hun belevingswereld. Actief werken met deze doelgroep vereiste bredere kwaliteiten van de medewerkers van het rcth. Met interne opleidingen en trainingen verbeterden zij hun vakbekwaamheid op educatief en didactisch gebied.

(vanaf 2001 tot 2005)
Aansluiting bij andere culturele instellingen in de stad
In 2001 kreeg het rcth een kans om van betekenis te zijn voor de hele stad. In het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad startten we de samenwerking met andere culturele instellingen als het Luxortheater, Museum Boijmans Van Beuningen en het NAi.
We speelden voorstellingen in de openbare ruimte en op bijzondere locaties in de stad.

Voorbeelden hiervan zijn:
‘Het uur waarop we alles van elkaar wisten’ (Handke bij het NAi, 2007),
‘Op zoek naar de rode roos van Rotterdam’ (in de metro, 2001),
‘Diana’s verjaardag’ (in verzorgingshuizen, 2009)
en ‘De Binnenwegmonologen’ (2005).

In 2004 ontving Paul Röttger de Erasmusspeld voor zijn inzet voor de culturele en sociale samenhang van Rotterdam.

(vanaf 2005)

Het onderwijs als partner - van betekenis voor jongeren in de stad
Als gevolg van de grotere zichtbaarheid van het rcth in de stad benaderden onderwijs- en maatschappelijke instellingen ons centrum. Er ontstonden educatieve voorstellingen die de basis vormden voor theatereducatieve trajecten als ‘Seks in de Stad’, ‘Geweld in de Stad’, ‘Rozen in je buik’ en ‘Anders in de Stad’.

Parallel aan de ontwikkeling van de theatereducatieve trajecten werden de curricula van de kaderopleidingen versterkt. Er kwamen nieuwe vakken zoals psychologie en didactiek en in de methodieklessen kwam er meer aandacht voor het werken met bijzondere groepen. Ook startten we in 2009 met een nieuw profiel ‘theatercoach voor school en straat’. Door de grotere verwevenheid die ontstond tussen de kaderopleidingen en de theatereducatieve trajecten, trokken we steeds meer studenten aan die al actief zijn in het onderwijs of bij maatschappelijke organisaties. Voor hen biedt het rcth de mogelijkheid tot het verwerven van een tweede vakbekwaamheid op het gebied van theater.

Inmiddels krijgen we veel waardering voor ons werk. We zijn nog steeds trots op de Jos Brink-aanmoedigingsprijs die we in 2009 ontvingen. Verschillende bewindslieden, onder wie de toenmalige ministers Rouvoet (Jeugd en Gezin) en Plasterk (Onderwijs Cultuur en Wetenschap), bezochten de trajecten en spraken hun waardering uit.

 

samenwerking met de zorgsector
Vanaf 2012 werkt het rcth samen met zorginstellingen. De eerste productie die daaruit is voortgekomen was 'Naar vriendschap zulk een Mateloos verlangen' in co-productie met Humanitas. Daarop volgde de productie 'Wie is er nou gek of ik is een ander' een co-productie met Stichting Pameijer en Bavo-Europoort. Door het grote succes van beide producties raakten het rcth en Pameijer in gesprek en het resultaat is de nieuwe weg die we met elkaar zijn ingeslagen, op weg naar een vernieuwde culturele instelling voor studenten, bezoekers en kunstenaars met en zonder beperking.

 

Gebouw/ Cultuurhuis Delfshaven

Het rcth beschikt over een unieke accommodatie in het hart van Delfshaven. Ons gebouw aan de Mathenesserdijk is eenvoudig, maar compact en compleet: een ontvangstruimte, studios, verwarmde binnenplaats, keuken, kleedkamers, een vlakkevloer theater, kantoren en een buitengedeelte waar diverse kleine verblijfruimtes zijn geplaatst.

 

DSC02272

 

 

Theater Maatwerk

Theater Maatwerk is in 1987 opgericht door Pameijer als dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds de oprichting maakt het theatervoorstellingen met acteurs met een verstandelijke beperking.

 

Het waren zaalvoorstellingen (sinds 1996 in een eigen theater) en uitbundige straattheatervoorstellingen. Een aantal voorstellingen speelde in het buitenland.

Theater Maatwerk maakte jaarlijks 1 productie met 40 voorstellingen gespeeld door acteurs, die veelal fulltime aan het project werkten, aangevuld met medewerkers. Vijf dagen per week volgden de acteurs lessen als spel, dans, stem en yoga. Een aantal acteurs werkte ook als muzikant. Het publiek bij de zaalvoorstellingen van Theater Maatwerk bestond voornamelijk uit zorgprofessionals en bekenden van de acteurs. De straattheatervoorstellingen trokken een divers publiek, omdat deze zich in publieke ruimtes afspelen en/of tijdens (buitenlandse) festivals. Theater Maatwerk heeft hiermee buiten Nederland een behoorlijke naamsbekendheid opgebouwd.

Bestuur en directie van Pameijer had rond 2013 de wens om een breder publiek te bereiken met de voorstellingen. Tevens wilde men de zichtbaarheid van Theater Maatwerk bij de Rotterdamse burger vergroten. Daarvoor was het noodzakelijk dat de producties van Theater Maatwerk naar een hoger plan worden gebracht. De acteurs kunnen zo meer uit zichzelf halen. Daarnaast voorzagen bestuur en directie dat de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) consequenties zou hebben voor het voortbestaan van Theater Maatwerk. De huidige tijd vraagt om een meer inclusieve gedachte: ‘mensen met een beperking horen thuis in de samenleving’. Theater Maatwerk moet een wederkerig karakter krijgen en daarmee niet alleen iets opleveren voor de acteurs, maar ook voor zijn publiek.

Om te voorkomen dat een werkproject als Theater Maatwerk zou verdwijnen, is besloten een samenwerkingspartner te zoeken die gevonden werd in het rcth.
‘Via het rcth, een gerenommeerde Rotterdamse theaterinstelling met een gecertificeerde opleiding, maakt de Rotterdamse burger sneller kennis met mensen met een beperking. En er is aantoonbare kennis bij het rcth om de artistieke kwaliteiten van de acteurs met een beperking verder te ontwikkelen met een structurele inhoudelijke leerlijn en daarmee ook de producties een kwaliteitsimpuls te geven,’ , aldus bestuur en directie van Pameijer.

bestuur

We stellen het bestuur graag aan u voor:

niet van toepassing (organisatie Maatwerk: www.pameijer.nl )

historie
Theater Maatwerk maakt al meer dan 25 jaar theatervoorstellingen met acteurs met een verstandelijke beperking. Begonnen in 1987 in dagcentrum Heemraadssingel in Rotterdam met twee ochtenden in de week met een groep drama-oefeningen doen. In 1989 verhuist de groep naar dagcentrum De Buut, waar het programma uitgroeit naar vijf volle dagen in de week repeteren. Sinds 1996 had Theater Maatwerk haar eigen theater aan de Willem Buytewechstraat in de culturele wijk Delfshaven te Rotterdam. In 2016 is Maatwerk samen gaan wonen met het rotterdamscentrumvoortheater.

Vanaf 2017 gaan wij samen verder onder een nieuwe naam : Theater Babel Rotterdam, in samenwerking met Pameijer.