Elke vier jaar brengt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) een advies uit voor het Cultuurplan, de verdeling van meerjarige subsidies voor kunst en cultuur door de gemeente Rotterdam. De Cultuurplanperiode duurt vier jaar. Voor de beoordeling van de afzonderlijke aanvragen stelt de Raad tijdelijke commissies in. De Raad geeft uiteindelijk een integraal Cultuurplanadvies af aan de Gemeente Rotterdam op basis van de ingediende plannen van de culturele instellingen in Rotterdam. Meer informatie over deze procedure kun je hier lezen.

 

Theater Babel Rotterdam bestaat in zijn huidige vorm vijf jaar en combineert theatervoorstellingen, talentontwikkeling en educatie. Deze drie kernactiviteiten vormen een dynamische eenheid en versterken elkaar. In januari 2020 diende Babel een nieuw cultuurplan in voor de periode 2021-2024. Hieronder lees je de samenvatting. Wil je het gehele cultuurplan lezen, klik dan hier om deze als pdf te bekijken.

 

INCLUSIVITEIT – Babel is het enige theatergezelschap in Nederland dat werkelijk inclusief is. – We voeren het uitgangspunt van inclusiviteit integraal door in alle geledingen van het gezelschap en de organisatie. – Onze missie is de innovatie en integratie van inclusieve kunst en het doorbreken van de weerstand om de samenleving inclusief te maken. – De innovatie richt zich op vragen als: Hoe draagt inclusief werken bij aan de reguliere artistieke theaterpraktijk? En: Met welke methodiek kunnen spelers die ook zorg-cliënt zijn hun artistieke talenten ontwikkelen?

 

ACTIVITEITEN – Babel maakt voorstellingen met een ensemble van 30 spelers, waar onder 24 spelers met een fysieke en/of verstandelijke beperking. – Wij maken jaarlijks een grote nieuwe productie in de serie portretten van een inclusieve stad, waaraan ook makers vanuit andere disciplines bijdragen. – Daarnaast is er een werkplaats voor nieuwe makers die zich in het inclusieve theater willen ontwikkelen. – Alle voorstellingen en presentaties maken deel uit van educatieve trajecten voor VSO, VO, MBO, HBO. We zijn er in geslaagd de komende jaren structurele afspraken te maken met vijf scholen waardoor ons inclusieve theaterwerk deel uitmaakt van het curriculum van die scholen. – Tenslotte bevorderen we de ontwikkeling van de inclusieve samenleving door workshops voor bedrijven en overheid, projecten in de wijk en een tweejaarlijks symposium. Ook beginnen we een Raad van Ontwikkeling waarin jongeren en professionals adviezen maken over inclusiviteit.

 

PUBLIEK – We presenteren dit alles aan een regulier publiek en een groot aantal bijzondere doelgroepen. – We zijn ervan overtuigd dat het publiek pas inclusief wordt, als het zich kan identificeren met de mensen op het podium. – Wij betrekken het publiek door na de voorstelling met hen te eten en in gesprek te gaan op basis van de methodiek Het laatste woord.

 

SAMENWERKING – We werken intensief samen met zorginstelling Pameijer (convenant). – Ook gaan we nieuwe samenwerkingen aan met onder andere Atelier Van Lieshout, Operadagen Rotterdam en de collega-instellingen verenigd in Kunstblock.

 

DOELEN – Onze doelen voor de komende jaren zijn kort gezegd: meer publiek, meer producten en alles inclusief.

 

 


 

Samenvatting van ons lopende cultuurplan 2017-2020 :

Theater Babel Rotterdam
huis voor inclusieve kunst

Theater Babel Rotterdam is een vernieuwde culturele instelling ontstaan uit de bundeling van de expertise van zorginstelling Pameijer (Theater Maatwerk) en het rotterdamscentrumvoortheater. Voor het eerst is er een professionele interdisciplinaire theaterinstelling voor kunstenaars mét en kunstenaars zónder specifieke beperking. Theater Babel Rotterdam maakt inclusieve kunst. Het is een opleiding en een theatergroep die met theatrale en beeldende middelen bijdraagt aan de persoonlijke en culturele ontwikkeling van Rotterdammers, ongeacht hun achtergrond, geaardheid of fysiek en geestelijk vermogen.

 

Babel kijkt naar de wereld met oog voor het vreemde, het onwelgevallige en het ongrijpbare. Soms is het goed om niet naar het podium te kijken, maar naar wie er in de coulissen is blijven staan. De samenwerking tussen de twee kunst- en zorginstellingen is een nieuwe artistieke stap voor de realisatie van een inclusieve maatschappij. Theater Babel Rotterdam biedt de kunstenaars met een specifieke beperking de mogelijkheid om zich cultureel te ontwikkelen en te presenteren. De zorginstelling waarborgt hiervoor een verantwoorde zorgomgeving.

 

De instelling kent vier kerntaken:
• opleiden & trainen van inclusieve spelers en makers
• het produceren & presenteren van inclusieve interdisciplinaire voorstellingen
• cultuureducatie & emancipatie
• onderzoek & kennisdeling

 

Babel gaat jaarlijks circa 16.000 bezoekers bereiken, waarvan 6.000 jongeren en kinderen tot 25 jaar. Rcth+ richt zich naast kunst- en cultuurliefhebbers ook op professionals uit de zorg, de kunst en het onderwijs en daarnaast op mensen die niet primair in kunst geïnteresseerd zijn, maar wel aangesproken worden door de thematieken. Elke Rotterdammer kan participeren binnen het werk van rcth+. Cultuureducatie & emancipatie organiseert laagdrempelige ontmoetingen op uiteenlopende manieren.

 

Babel heeft een kaderopleiding; een landelijk erkende deeltijdopleiding die iedere 4 jaar via KunstKeur opnieuw wordt gecertificeerd. Jaarlijks zullen 563 studenten deze opleiding volgen. Afgestudeerde studenten zijn in staat om zich met een breed palet aan theatrale middelen (taal, fysiek, beeldend en muzikaal) te verhouden tot actuele maatschappelijk en artistieke ontwikkelingen. Deze verhouding resulteert in kwalitatieve inclusieve kunst die zowel communiceert met specifieke doelgroepen als met regulier publiek.

 

In totaal maakt Babel in de periode 2017-2020 negen grote voorstellingen: waarvan vier interdisciplinaire voorstellingen, één muziektheaterproject rond de Johannes-passie met een reprise in de paasperiode van de volgende jaren en vier familievoorstellingen in het najaar.
Daarnaast worden er jaarlijks 4 theaterateliers gemaakt en 40 workshops gegeven i.s.m. Galerie Atelier Herenplaats. Verder realiseert rcth+ gedurende de gehele kunstenplan periode : een festival, een voorstelling met een bescheiden landelijke tournee, debatten, theatrale lezingen en exposities i.s.m. Galerie Atelier Herenplaats.

 

Samenwerken is een wezenlijk onderdeel van Babel. Er wordt voortgebouwd op de samenwerkingsverbanden van het rcth met zijn lokale omgeving, onderwijsinstellingen en het culture veld. Het is een dynamisch netwerk dat voortkomt uit een ondersteunende, aanvullende en inhoudelijke noodzaak.

 

Babel wil een innovatieve voortrekkersrol spelen op het gebied van diversiteitsbeleid in de culturele sector. Onderzoek naar nieuwe werkvormen en een overdraagbare methodiek is een speerpunt van de instelling. Door vanuit artistieke waarden zorg & kunst met elkaar te verbinden, brengt het rcth+ een nieuwe kleur in Rotterdam.

 


Lees het gehele plan: Theater Babel Rotterdam Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Jaarverslag 2021  / Jaarrekening 2021
Jaarverslag 2020  / Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2019  / Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2018  / Jaarrekening 2018

 

Klik hier indien je meer wilt lezen over de procedure van de cultuurplan aanvraag 2017-2020, of bekijk hieronder het filmpje van de rrkc met een toelichting op het cultuurplanadvies.


 

Cultuurplanadvies 2017-2020 from RRKC on Vimeo.