Theater Babel Rotterdam verhoogt de kwaliteit, de waardering en de zichtbaarheid van inclusieve podiumkunst. In alles wat we doen staat ons fysiek, zintuiglijk, cognitief en neurologisch diverse ensemble centraal. 

 

We nodigen de stad en zijn makers uit om met ons het inclusieve experiment aan te gaan. We gaan onze kennis delen, anderen coachen en de mogelijkheid bieden inclusief werken te verkennen, waarbij de artistieke kwaliteit leidend is. Het hebben van een handicap wordt daarin niet gezien als obstakel, maar als een uitbreiding van artistieke mogelijkheden en sociaal welzijn. We hopen hiermee bij te dragen aan een beweging naar een inclusieve stad en maken de Rotterdamse culturele partners daar medeverantwoordelijk voor. 

 

We maken deze periode scherpe keuzes: 

 

1. Verschillende disciplines binnen het leertraject voor de spelers worden onderwezen door Rotterdamse makers en culturele instellingen. 

 

2. Babel gaat meer coproduceren en samenwerken met ervaren makers met een gerijpte artistieke visie. We gaan artistiek met elkaar in gesprek gaan om iets te maken wat anders niet zou worden gemaakt. 

 

3. Het traject voor nieuwe makers wordt een trapsgewijs parcours waarin het inclusieve werk kan beklijven. Ook hebben we speciale aandacht voor makers met een beperking. 

 

4. De samenwerking tussen het artistieke en het zorgteam wordt verder verdiept door een bredere rol voor de zorgmedewerkers in het maakproces.  

 

5.  We maken duidelijker onderscheid tussen een talentgroep met meer kwetsbare spelers en het professioneel werkende ensemble gericht op professionalisering en het samenwerken met makers van buiten.  

 

6. We willen meer zichtbaar zijn in de stad en online en ons publiek verbreden. We worden daarom actiever buiten de eigen muren op andere podia, op straat en op onverwachte plekken. De stad als decor geldt als een van de uitgangspunten.  

 

7. We gaan onze educatieve activiteiten kaderen en ons structureel verbinden met het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs zodat leerlingen vanuit hun eigen kracht zichzelf beter zichtbaar kunnen maken in onze complexe samenleving. Ook bieden we HAVO/VWO/Gymnasium klassen schoolvoorstellingen met nagesprek aan om leerlingen kennis te maken met andere mensen met wie de omgang minder vanzelfsprekend is. 

 

We hebben de afgelopen jaren kaders ontwikkeld waarbinnen ook andere theatermakers met een zeer neurodiverse groep spelers kunnen co-creëren en nieuwe ontdekkingen kunnen doen. We verhouden ons niet tot slechts één categorie van anders zijn, maar tot een eindeloze verscheidenheid waarin ook migratieachtergronden een rol hebben. 

 

Onze opdracht is om contact te maken, verbinding te zoeken en om angst en vooroordelen te confronteren met kwetsbaarheid, schoonheid en humor. De spelers nemen de mooie en soms confronterende realiteit van hun sociale leven mee in de voorstellingen. Die is vaak pijnlijk, weerbarstig en complex. Maar we laten ook zien hoe we op onze eigen werkvloer met elkaar omgaan en wat er kan gebeuren als je contact maakt met anderen. En hoe juist de verschillen tussen mensen leiden tot altijd weer nieuwe creatieve oplossingen. De speciale talenten van de Babel spelers zijn daarin cruciaal, eerlijk en authentiek. We willen onze spelers aanraakbaar maken om de waarde en schoonheid van inclusief werken te laten zien. 

 

Lees hier het gehele cultuurplan 2025-2028