Een wereld die geen zin heeft om de ander te begrijpen, mist alles waar het om draait. Ik wil een wereld waarin mensen die anders zijn, niet worden weggestopt, maar zichtbaar zijn en meedoen. Ik maak zo’n wereld met theater.‘ – Paul Röttger

 

Onderdeel van de werkwijze van Babel is wat wij noemen ‘de karavaan’; Acteurs met en zonder beperking in ons gezelschap volgen 3 dagen per week, 30 weken per jaar iedere ochtend trainingen, in de middagen wordt gerepeteerd aan nieuwe producties en speelt het gezelschap 235 voorstellingen per jaar. Waaronder op dit moment 100 educatieve theatervoorstellingen ‘Seks in Rotterdam’ met name voor het speciaal onderwijs, 100 theaterateliers voor jongeren uit het voortgezet onderwijs en een jubileumproductie ‘Piazza della vita’ die zowel voor jongeren uit het onderwijs als voor regulier publiek gespeeld wordt.

 

Het inclusieve werk en het onderzoek naar een overdraagbare methodiek wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdamstichting NeyenburgPameijerstichting Volkskracht, het NSGK en HandicapNL


 

 

De Academie is ons kennis platform. Daar wordt de methodiek van de inclusieve werkwijze ontwikkeld en gedeeld d.m.v. publicaties en symposia. In de Academie kunnen theatercursussen worden gevolgd toegankelijk voor een ieder met of zonder beperking. En kunnen professionals uit zowel de kunst als zorgsector een post-traject inclusief theatermaker volgen.

 

Zo omarmt Theater Babel Rotterdam de ander. We werken met jou, met mensen die je herkent en met mensen die je niet eerder ontmoette. We werken aan een wereld waarin we elkaar begrijpen. Waar spraakverwarringen worden uitgesproken. Waar onbegrip wordt verbeeld. Onze academie werkt met die wereld, het professionele theatergezelschap toont je die wereld. Rauw, puur en soms poeslief. Van groots tot meeslepend tot klein, compleet in stilte. Altijd van top tot teen. Met huid en haar.

 

Je wordt een ander.

 

 

Theater Babel Rotterdam

toren, bouwen, verhaal, verbinding, ontmoeten, vreemde talen, mengsel, verwarring

 

‘ Heel veel mensen hebben meegedacht over onze nieuwe naam. Bij het maken van de uiteindelijke keuze was het ook nog eens belangrijk dat de naam ook in andere talen goed uit te spreken is, we zijn namelijk bezig een samenwerking met zes Europese landen op te zetten. Uiteindelijk kozen we voor Babel omdat we – lekker Rotterdams – samen bouwen. Theater Babel Rotterdam is niet af – we zijn in ontwikkeling. Babel betekent in het Hebreeuws ‘mengsel’. We willen ook een mengsel zijn: een mengsel van doelgroepen, een mengsel van expertises. Babel gaat ook over taal. Bij Theater Babel Rotterdam zoeken we naar een nieuwe taal waarmee we elkaar kunnen verstaan. Kunst is een noodzakelijk middel om helder te maken waar het over gaat. Theater als middel om uit de Babylonische spraakverwarring te komen. En Rotterdam? Rotterdam is ons toneel en onze samenleving, onze leefomgeving.’
Paul Röttger: theatermaker – directeur

Wat we zijn/willen/doen/maken
Theatergezelschap Babel: inclusief theater maken
Academie Babel: opleiden, trainen, ontwikkelen, methodiek ontwikkelen, expertise overdracht

 

Het gezelschap
Ons theatergezelschap maakt inclusief theater. Op dit moment werken we aan de jubileumvoorstelling op locatie van Paul Röttger : ‘Piazza della vita‘.

 

De academie
We verbinden ons en rijgen oude en nieuwe kennis, en nieuwe ervaringen aan elkaar. Samen zoeken we naar een nieuwe taal, nieuw theater & een nieuwe manier van leren. Een nieuw mengsel. Wij hoeven de lucht niet in, we bouwen samen aan een inclusieve academie & een inclusieve samenleving. Op onze academie wordt getraind, geoefend, gespeeld, gesproken. Er is intervisie en supervisie, beoordeling en feedback. Op de academie kom je acteurs uit het gezelschap tegen, maar ook amateurs, experts, scholieren en andere specifieke doelgroepen. Theater is ontmoeten.

 

Lees hier het volledige advies van de rrkc over rcth+.

 


‘Wij willen een samenleving waarin je anders mag zijn. Waarin iedereen die anders is, zichtbaar mag zijn. Homo, gelovig, oud, ziek en dus ook de mens met een beperking. Die mensen wil ik tegenkomen. Die wil ik zien in de sportschool, in de winkel, op straat. En ook in de culturele instellingen; op de vloer, als toeschouwer, als maker. Maar ik zie ze niet. Dat is waarom rcth+ nodig is.’

 

Paul Röttger, artistiek leider van de samenwerking.


Samenvatting cultuurplan 2017-2020

 

Theater Babel Rotterdam
huis voor inclusieve kunst

Theater Babel Rotterdam is een vernieuwde culturele instelling ontstaan uit de bundeling van de expertise van zorginstelling Pameijer (Theater Maatwerk) en het rotterdamscentrumvoortheater. Voor het eerst is er een professionele interdisciplinaire theaterinstelling voor kunstenaars mét en kunstenaars zónder specifieke beperking. Rcth+ maakt inclusieve kunst. Het is een opleiding en een theatergroep die met theatrale en beeldende middelen bijdraagt aan de persoonlijke en culturele ontwikkeling van Rotterdammers, ongeacht hun achtergrond, geaardheid of fysiek en geestelijk vermogen.

 

Babel kijkt naar de wereld met oog voor het vreemde, het onwelgevallige en het ongrijpbare. Soms is het goed om niet naar het podium te kijken, maar naar wie er in de coulissen is blijven staan. De samenwerking tussen de twee kunst- en zorginstellingen is een nieuwe artistieke stap voor de realisatie van een inclusieve maatschappij. Rcth+ biedt de kunstenaars met een specifieke beperking de mogelijkheid om zich cultureel te ontwikkelen en te presenteren. De zorginstelling waarborgt hiervoor een verantwoorde zorgomgeving.

 

De instelling kent vier kerntaken:
• opleiden & trainen van inclusieve spelers en makers
• het produceren & presenteren van inclusieve interdisciplinaire voorstellingen
• cultuureducatie & emancipatie
• onderzoek & kennisdeling

 

Babel gaat jaarlijks circa 16.000 bezoekers bereiken, waarvan 6.000 jongeren en kinderen tot 25 jaar. Rcth+ richt zich naast kunst- en cultuurliefhebbers ook op professionals uit de zorg, de kunst en het onderwijs en daarnaast op mensen die niet primair in kunst geïnteresseerd zijn, maar wel aangesproken worden door de thematieken. Elke Rotterdammer kan participeren binnen het werk van rcth+. Cultuureducatie & emancipatie organiseert laagdrempelige ontmoetingen op uiteenlopende manieren.

 

Babel heeft een kaderopleiding; een landelijk erkende deeltijdopleiding die iedere 4 jaar via KunstKeur opnieuw wordt gecertificeerd. Jaarlijks zullen 563 studenten deze opleiding volgen. Afgestudeerde studenten zijn in staat om zich met een breed palet aan theatrale middelen (taal, fysiek, beeldend en muzikaal) te verhouden tot actuele maatschappelijk en artistieke ontwikkelingen. Deze verhouding resulteert in kwalitatieve inclusieve kunst die zowel communiceert met specifieke doelgroepen als met regulier publiek.

 

In totaal maakt Babel in de periode 2017-2020 negen grote voorstellingen: waarvan vier interdisciplinaire voorstellingen, één muziektheaterproject rond de Johannes-passie met een reprise in de paasperiode van de volgende jaren en vier familievoorstellingen in het najaar.
Daarnaast worden er jaarlijks 4 theaterateliers gemaakt en 40 workshops gegeven i.s.m. Galerie Atelier Herenplaats. Verder realiseert rcth+ gedurende de gehele kunstenplan periode : een festival, een voorstelling met een bescheiden landelijke tournee, debatten, theatrale lezingen en exposities i.s.m. Galerie Atelier Herenplaats.

 

Samenwerken is een wezenlijk onderdeel van Babel. Er wordt voortgebouwd op de samenwerkingsverbanden van het rcth met zijn lokale omgeving, onderwijsinstellingen en het culture veld. Het is een dynamisch netwerk dat voortkomt uit een ondersteunende, aanvullende en inhoudelijke noodzaak.

 

Babel wil een innovatieve voortrekkersrol spelen op het gebied van diversiteitsbeleid in de culturele sector. Onderzoek naar nieuwe werkvormen en een overdraagbare methodiek is een speerpunt van de instelling. Door vanuit artistieke waarden zorg & kunst met elkaar te verbinden, brengt het rcth+ een nieuwe kleur in Rotterdam.

 


Lees het gehele plan: Rcth+ Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

 

Klik hier indien je meer wilt lezen over de procedure van de cultuurplan aanvraag 2017-2020, of bekijk hieronder het filmpje van de rrkc met een toelichting op het cultuurplanadvies.


 

Cultuurplanadvies 2017-2020 from RRKC on Vimeo.