Theater Babel Rotterdam

Theater Babel Rotterdam
Eendrachtsstraat 79 3012 XH Rotterdam
info@theaterbabelrotterdam.nl

 • KvK: 41130205
 • Btw/fiscaal nr: NL007188730B01
Over onze naam Theater babel rotterdam

 

‘ Heel veel mensen hebben meegedacht over onze naam. Bij het maken van de keuze was het ook nog eens belangrijk dat de naam ook in andere talen goed uit te spreken is, we zijn namelijk bezig een samenwerking met zes Europese landen op te zetten. Uiteindelijk kozen we voor Babel omdat we – lekker Rotterdams – samen bouwen. Theater Babel Rotterdam is niet af – we zijn in ontwikkeling. Babel betekent in het Hebreeuws ‘mengsel’. We willen ook een mengsel zijn: een mengsel van doelgroepen, een mengsel van expertises. Babel gaat ook over taal. Bij Theater Babel Rotterdam zoeken we naar een nieuwe taal waarmee we elkaar kunnen verstaan. Kunst is een noodzakelijk middel om helder te maken waar het over gaat. Theater als middel om uit de Babylonische spraakverwarring te komen. En Rotterdam? Rotterdam is ons toneel en onze samenleving, onze leefomgeving.’
Paul Röttger: theatermaker – directeur

 

Missie

Babel maakt theater en creëert een inclusieve kunstpraktijk. Het verenigt educatie en talentontwikkeling in artistieke projecten, voorstellingen en publieke presentaties. Het introduceert nieuwe makers. Presenteert nieuwe verhalen en nieuwe vormen. Voor bestaand en nieuw publiek.

 

We voeren het uitgangspunt van inclusiviteit integraal door in alle geledingen:

 • Op en achter het podium
 • In de organisatie
 • In de marketing en de communicatie
 • In de programma’s voor de zorgsector en het onderwijs

 

Babel onderscheidt zich als het enige theatergezelschap in Nederland dat werkelijk inclusief is.

 

Röttger: We hebben het altijd over de participatiesamenleving, maar wie heeft ooit een kunstenaar met een beperking in een orkest of op toneel gezien? Mijn doel is dat er over vijf jaar mensen met een beperking bij bijvoorbeeld Theater Rotterdam spelen of dansen bij Conny Janssen danst. Onze acteurs werden vroeger beziggehouden met dagbesteding, terwijl kunst hun vak is”

 

Visie

Babel bevordert inclusiviteit in het algemeen en specifiek bij andere (kunst)instellingen, in het onderwijs en bij een algemeen publiek

 

Babel is een inclusief huis voor de kunsten, gericht op talentontwikkeling en professionalisering van inclusieve kunstenaars en op educatie

 

Babel gaat nieuwe samenwerkingen aan binnen en buiten het culturele veld, lokaal, nationaal en internationaal.

 

Babel ontwikkelt en verspreidt onze methodiek voor inclusief theater.

 

Babel streeft naar een landelijke functie in 2025. De komende jaren onderzoeken we hoe we dat kunnen waarmaken. In 2023 kunnen we inschatten of dat haalbaar is.

 

Strategie
Wat doen we om deze ambities te realiseren?

 

Artistiek

 • We vervolgen de ingezette artistieke ontwikkeling met producties (portretten van de inclusieve stad), kleinere projecten, presentaties en het educatieve traject voor scholieren en studenten.
 • We geven nieuwe makers de kans zich bij ons te ontwikkelen en hun ervaringen in het inclusieve werken mee te nemen in het vervolg van hun beroepspraktijk.
 • We vergroten de spelersgroep (Babel 1 en Babel 2), waardoor er meer aandacht gegeven kan worden aan de professionalisering van de individuele speler.

 

Samenwerking

 • We verdiepen de samenwerking met de zorg voor de ontwikkeling van onze spelers.
 • Samen met een aantal scholen vragen we financiële middelen aan om gezamenlijk op te trekken in het bevorderen van de inclusieve samenleving.
 • We werken al samen met veel instellingen in Rotterdam en streven ernaar dit aantal uit te breiden.

 

Publieke output

 • We zijn meer zichtbaar, onder andere door de keuze voor een locatie in het culturele hart van de stad.
 • We ontwikkelen randprogramma’s, die de betrokkenheid van het publiek vergroten.
 • We vergroten het aantal speelbeurten en speelplekken, zowel in als buiten Rotterdam.
 • We werken met een afgewogen mix van online, offline en persoonlijke communicatie.

 

Kennisdeling

 • We organiseren workshops voor bedrijven en overheid.
 • We werken aan internationale profilering onder andere in zusterstad Sint-Petersburg en met de huidige partners van Creative Europe.
 • De Number 5 Foundation van Prinses Laurentien en Prins Constantijn wil zich in zetten voor Babel. Daartoe organiseert zij drie dialoogsessies (met een bezoek aan onze laatste voorstelling), met beleidsmakers, politici, ZonMw, directeuren van grote en kleine fondsen en kunstenaars. Wij zijn nog in gesprek met Prinses Laurentien om te bepalen hoe we met de resultaten hiervan verder zullen gaan in de volgende jaren.

De organisatie
Paul Röttger
theatermaker / artistiek leider
paul@theaterbabelrotterdam.nl

 

Deborah Stolk
zakelijk leider / directeur bestuurder
deborah@theaterbabelrotterdam.nl

 

Dominique Mol
dagelijkse leiding - hoofd producties
dominique@theaterbabelrotterdam.nl

 

Yara Swaab
Hoofd administratie & projectmedewerker
yara@theaterbabelrotterdam.nl

 

Claudine Pantophlet
educatie
claudine@theaterbabelrotterdam.nl

 

Imca Bendt
leerwerkcoach en speler
imca.Bendt@pameijer.nl

 

Wilma O'Sullivan
leerwerkcoach en speler
wilma.van.wijngaarden@pameijer.nl

 

Corné Bouwmeester
leerwerkcoach en speler
corne.bouwmeester@pameijer.nl
corne@theaterbabelrotterdam.nl

 

techniek
Pascal Fontijn

 

 

 

bestuur

We stellen het bestuur graag aan u voor:

Paul Röttger
theatermaker / artistiek leider

 

De Raad van toezicht

Marc Pil

 

Marco Florijn

 

Faryda F. Hussein