seks in rotterdam ’18

iedereen seks

lekker sexy

niks aan

overal seks

in Rotterdam

vies fijn

gruwelijk

afschuwelijk      

 

De voorstelling Seks in Rotterdam ’18 gaat over seks. Alle soorten seks.
In het bijzonder laten wij verhalen horen over gezond seksueel gedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. De verhalen zijn aangepast en passend bij de leeftijd en het niveau van de leerlingen.

 

Seks in rotterdam
Leuke seks, stomme seks, online seks, niet gelukte seks, zo gehoopte seks, pijnlijke seks, seks zonder liefde, liefde en verlangen, de eerste kus, de laatste kus, de nooitkus, seks met een beperking, seks voor de lol, jongen-jongenseks, seks met iemand die anders is of zelf anders zijn dan alle anderen.

 

Onze acteurs nemen je mee in moeilijke en mooie verhalen
over seks en liefde

 

Kom luisteren, reageren, adviseren en ontdekken

 

Met school naar Seks in Rotterdam ’18?

 

De voorstelling is gemaakt in opdracht van gemeente Rotterdam om in gesprek te komen met jongeren van SO en VO scholen in Rotterdam over seksueel gezond gedrag, seksueel overschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Babel wil hiermee een bijdrage leveren aan de emancipatie van mannen, vrouwen, jongens en meisjes en ieder mens die anders is of zich anders voelt. Omdat we jongeren willen laten ervaren dat de wereld om je heen beter en leuker wordt als je je leert te verplaatsen in een ander en begrip voor een ander leert opbrengen. Wij zijn een inclusief theatergezelschap, we werken met professionele acteurs met en zonder beperking: een voorstelling bij ons is daarom altijd een ontmoeting met de ander.

 

Het bezoeken van de voorstelling is gratis en wordt gespeeld voor PSO, VSO en praktijkscholen uit Rotterdam.

 

Tijdens en na de voorstelling is er ruimte voor gesprek en reflectie. Bij de voorstelling hoort een lesbrief met informatie, promotiemateriaal en lesideeën. Voorafgaand aan de voorstelling komt een medewerker van het theater op school het onderwerp inleiden. Voor- en achteraf worden leerlingen gevraagd een enquete in te vullen, waarmee we anoniem kunnen onderzoeken of de voorstelling heeft bijgedragen aan de kennis over seks.

Na afloop van de voorstelling vindt er een nagesprek en workshop plaats in de theaterzaal.

 

 

LESBRIEF SEKS IN ROTTERDAM (download pdf)

 

Hoeveel weet jij over seks? – Enquete voor scholieren.

 

Deze voorstelling is financieel mogelijk gemaakt dankzij de Gemeente Rotterdam.

educatief & emancipatie in beeld