als je het ons vraagt

Als je het ons vraagt is een co-creatie van Erasmus University Rotterdam en Theater Babel Rotterdam op basis van etnografisch onderzoek naar de ervaringen van cliënten, medewerkers en verwanten met woonzorg en thuiszorg. Het is opgezet als hulpmiddel om dilemma’s rondom zelfbeschikking bespreekbaar te maken in de langdurige zorg.

 

In 42 videomonologen spelen de acteurs van Theater Babel Rotterdam de verhalen van cliënten, medewerkers en verwanten uit woonzorg en thuiszorg. Dit zijn niet hun eigen verhalen, maar monologen geschreven door Erik Ward Geerlings op basis van interviews uit het onderzoek van Erasmus University Rotterdam. Paul Röttger bedacht het artistieke concept en regisseerde de videomonologen.

 

Als je het ons vraagt is ontwikkeld vanuit het proefschrift van Marjolijn Heerings aan de Erasmus University Rotterdam. Zij interviewde cliënten, medewerkers en verwanten en verzamelde data over de spanning tussen waarden als zelfredzaamheid en bijvoorbeeld het voorkomen van risico’s. Deze waarden gaan niet altijd samen en maken de zorgrelatie complex.

 

‘De zorgrelatie is bepalend voor de kwaliteit van langdurige zorg,’ vertelt Marjolijn Heerings. ‘Maar er zijn weinig instrumenten waarmee we die relatie kunnen evalueren of verbeteren. Uit eerdere onderzoeksprojecten wist ik dat bestaande instrumenten vaak geen recht doen aan de complexe praktijk van het zorgverlenen. Bij mijn zoektocht naar een nieuwe reflectiemethode die oog heeft voor alle betrokkenen, kwam ik uit op experience based co-design.’ Deze methode, ontwikkeld in de ziekenhuiszorg, bestaat uit het verzamelen van ervaringen, het inventariseren van belangrijke verbeterthema’s en het gezamenlijk werken aan praktische verbeteringen.

 

De videomonologen van Theater Babel Rotterdam geven aanleiding voor cliënten, zorgmedewerkers en verwanten om op hun eigen ervaringen met zorg te reflecteren. Ze werden onder meer ingezet bij de conferentie Client aan Zet en de Carer Conferentie in Noorwegen. Daarnaast zijn de films onderdeel van de kennispleinen Gehandicaptensector en Zorg voor Beter. Al meer dan 2.900 bezoekers bekeken de videomonologen.

 

Hieronder kan je zelf de videomonologen bekijken. Klik op een afbeelding om de bijbehorende playlist met video’s te openen.

 

Meer informatie over het onderzoek vind je hier.
Een artikel over het onderzoek met interviews met Marjolijn Heerings en Paul Röttger vind je hier.

 

Monologen op basis van ervaringen in de woonzorg voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid of met een verstandelijke beperking:

Cliënten

Medewerkers

Verwanten

 

Monologen op basis van ervaringen in de thuiszorg en wijkverpleging ouderen:

Cliënten

Medewerkers

Verwanten