educatieprogramma 2024

Theater Babel Rotterdam biedt vanuit educatief oogpunt inclusieve theaterateliers en workshops aan. Hierbij staat de ontmoeting centraal: de ontmoeting tussen leerlingen en de acteurs van Babel, de ontmoeting met verschillende vormen van theater en een diepere ontmoeting tussen de leerlingen zelf.

Binnen het inclusieve educatieprogramma 2024 ligt de focus op de volgende thema’s:

Burgerschap: hoe verhoud ik me tot mijn omgeving en heeft de omgeving invloed op mijn persoonlijke keuzes? Hoe ziet de samenleving er uit? Wie wordt buitengesloten? Hoe willen we met elkaar omgaan?
Identiteit: bevragen van de eigen identiteit; aan welke normen wil ik bewust of onbewust voldoen? Waarom?
Inclusie: het leren kennen en samenwerken met de ander. Verschillen herkennen en omarmen, maar ook overeenkomsten onderzoeken en verbinden.
Liefde en intimiteit: voel ik me vrij om zelf te bepalen met wie ik relaties wil aangaan?

Het educatieprogramma is ontwikkeld voor leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en het MBO. We bieden theaterateliers en workshops aan.

De workshops zijn ontwikkeld vanuit de bovengenoemde thema’s. In de workshops gaan de leerlingen met de acteurs van Theater Babel aan het werk. Middels verschillende dramaoefeningen ervaren zij hoe het is om inclusief theater te spelen.

Bij theaterateliers kijken de leerlingen eerst naar een korte voorstelling. Vervolgens worden de leerlingen op speelse wijze uitgedaagd om zich te verhouden tot de thema’s die in die voorstelling naar boven komen.

 

Zowel de theaterateliers als de workshops duren 1,5 uur. Deze kunnen op school gegeven worden of op locatie bij Theater Babel Rotterdam.

 

Interesse in ons educatieprogramma?

Voor meer info en boekingen kun je contact opnemen met:

Dominique Mol
Email: dominique@theaterbabelrotterdam.nl
Telefoon: 06 14 79 73 37