participatieverklaringen


 

 

nieuwe rotterdammers tekenen  participatieverklaringen bij
theater babel rotterdam

vrijdag 10 mei sloegen Theater Babel Rotterdam, Gemeente Rotterdam en Vluchtelingenwerk Zuid-West Nederland de handen in elkaar voor een bijzondere gebeurtenis: 126 nieuwe Rotterdammers ondertekenden in ons theater hun participatieverklaring.

participatieverklaring
wat is dat?

‘Het ondertekenen van de participatieverklaring is een belangrijke stap in het inburgeringstraject van nieuwe Rotterdammers,’ legt docente Emnet uit. ‘De deelnemers leren in deze cursus de Nederlandse normen en waarden kennen. Dat gebeurt via workshops met powerpoints, spelletjes, discussies, stellingen. Het is altijd interactief, omdat we een brug willen slaan tussen twee culturen. We geven mensen handvatten om een plaats te vinden in de Nederlandse samenleving. Dat gaat verder dan alleen het leren van de Nederlandse taal.”

een hartelijk ontvangst bij
Theater Babel Rotterdam

Theater Babel Rotterdam vindt het belangrijk om nieuwkomers van harte welkom te heten. Want niets is zo fijn als, wanneer je ergens nieuw binnenkomt, warm te worden onthaald. En het is een mooie kans om te laten zien hoe wij bouwen aan een inclusieve samenleving.

‘Nieuwe Rotterdammers maken kennis met onze inclusieve werkwijze en wij leren op onze beurt iedere keer weer iets over hun achtergronden, verhalen en dromen,’ vertelt Dominique Mol, projectleider bij Theater Babel Rotterdam. ‘Ondanks de soms treurige en heftige verhalen van onze gasten, zien we vooral mensen die vol enthousiasme de Rotterdamse samenleving willen verrijken. Theater heeft de potentie om mensen te verbinden, taboes bespreekbaar te maken en nieuwe ontmoetingen en inzichten in elkaar te veroorzaken. Zo leer je een ander beter kennen, ontstaat begrip voor elkaar. ’

Naast Dominique werken ook acteurs Hans, Claudine, Patrick en Corné mee aan deze dagen: Remo zorgt voor muziek, Claudine en Hans spelen elk een monoloog uit de voorstelling Taal in de Stad en Corné en Dominique zorgen als gastheren voor het onthaal.

in gesprek met Hanan

Hanan (25) komt uit Syrië en is in juni precies één jaar in Nederland. Ze heeft zojuist haar participatieverklaring ondertekend, en is daar heel blij mee.

‘De participatieverklaring is belangrijk voor mijn volgende stappen in Nederland,’ vertelt ze. ‘Uiteindelijk wil ik een baan vinden als docente Frans. Ik spreek nu vier talen: Arabisch, Frans, Engels en Nederlands.

Het is zo belangrijk dat mensen die vluchten voor oorlog naar Nederland kunnen komen. Je voelt dat vrijheid en gelijkheid hier kernwaarden zijn. Mensen hebben veel respect voor elkaar. Vrijheid van meningsuiting vind ik heel belangrijk.

Ik voel me hier echt vrij. In sommige andere landen moet, moet, moet je altijd. Hier kies je zelf hoe je wilt leven.’

strucurele samenwerking

Deze tekensessie van de participatieverklaringen is geen eenmalig feit: Theater Babel Rotterdam zal structureel samenwerken met de Gemeente Rotterdam en Vluchtelingenwerk Zuid-West Nederland. In 2019 zullen we in totaal zo’n 1.000 nieuwe Rotterdammers verwelkomen.

 

educatief & emancipatie in beeld