theateratelier #no label

In 2020 gaat Theater Babel Rotterdam langs bij 70 klassen van Rotterdamse scholen met het theateratelier ‘#NoLabel’. In dit atelier gaan jongeren in gesprek met een inclusieve groep van Babel-spelers. Deze theaterateliers richten zich tot 1e, 2e en 3e jaars studenten van VO (Voortgezet Onderwijs), waarbinnen we focussen op Praktijkonderwijs. Voor het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) bieden we een aangepast traject aan.

 

In de theaterateliers krijgen de jongeren een aantal levensverhalen te horen, waarover zij vervolgens met de spelers in gesprek gaan. Dit kunnen verhalen zijn van mensen met een beperking, met een psychiatrische achtergrond, vluchtelingen, specifieke religieuze achtergrond of seksuele voorkeur. Het doel van de theaterateliers is het wereldbeeld van de jongeren te verbreden.

 

Onze spelersgroep bestaat uit een inclusieve mix van acteurs met en zonder beperking, waarvan een iemand optreedt als gespreksleider. De spelers brengen hun eigen verhalen.

 

In totaal bezoeken we 70 klassen, verspreid over een verschillende Rotterdamse scholen. Elk atelier duurt een lesuur.

 

Dit theateratelier wordt niet meer gespeeld.

 

Een docente van het HPC Zuidwijk stuurde ons onderstaande reactie op het theateratelier:

“HPC Zuidwijk heeft de afgelopen weken bezoek gehad van Theater Babel. Het onderwerp was diversiteit. 

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat bepaalde onderwerpen op een aantal scholen in Nederland moeizaam, nauwelijks of niet meer besproken (kunnen) worden. Bv. onderwerpen als: homoseksualiteit, transgender zijn, de holocaust etc., daar deze onderwerpen bij sommige groepen binnen onze samenleving gevoelig liggen.

Als docent heb ik met respect zitten kijken naar de interactie tussen de spelers van Theater Babel en onze Praktijkschoolleerlingen. Onze leerlingen die uit alle bevolkingsgroepen in onze samenleving komen. Er werd geluisterd, er was interactie en respect naar de vertellers van hun levensverhaal toe. Tijdens het atelier waren de leerlingen muisstil!

Ontzettend knap wat Theater Babel bespreekbaar maakt in een uur tijd! 

En niets onbesproken laat.

Chapeau!”