theateratelier ‘#nolabel’

Vanaf 19 maart 2019 gaat Theater Babel Rotterdam langs bij een dozijn Rotterdamse scholen met het theateratelier ‘#NoLabel’. In dit atelier gaan jongeren in gesprek met onze spelers over het thema diversiteit. Ons theateratelier richt zich tot 1e, 2e en 3e jaars studenten van VO (Voortgezet Onderwijs), waarbinnen we focussen op Praktijkonderwijs. Voor het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) bieden we een aangepast traject aan.

 

In de theaterateliers krijgen jongeren vier levensverhalen te horen, waarover zij vervolgens met de spelers in gesprek gaan. Dit kunnen verhalen zijn van mensen met een beperking, met een psychiatrische achtergrond, vluchtelingen, specifieke religieuze achtergrond of seksuele voorkeur, met genderproblematieken. Het doel van de theaterateliers is het wereldbeeld van de jongeren te verbreden.

 

Onze spelersgroep bestaat uit een inclusieve mix van 4 acteurs met en zonder beperking en 1 gespreksleider. De spelers brengen hun eigen verhalen.

 

In totaal bezoeken we 75 klassen, verspreid over een dozijn Rotterdamse scholen. Elk atelier duurt een lesuur.

 

Heb je interesse om de theaterateliers bij jou op school uit te nodigen? Neem dan contact op met onze medewerker educatie Bram Legerstee via bram@theaterbabelrotterdam.nl.

 

Een docente van het HPC Zuidwijk stuurde ons onderstaande reactie op theateratelier #NoLabel:

“HPC Zuidwijk heeft de afgelopen weken bezoek gehad van Theater Babel. Het onderwerp was diversiteit. 

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat bepaalde onderwerpen op een aantal scholen in Nederland moeizaam, nauwelijks of niet meer besproken (kunnen) worden. Bv. onderwerpen als: homoseksualiteit, transgender zijn, de holocaust etc., daar deze onderwerpen bij sommige groepen binnen onze samenleving gevoelig liggen.

Als docent heb ik met respect zitten kijken naar de interactie tussen de spelers van Theater Babel en onze Praktijkschoolleerlingen. Onze leerlingen die uit alle bevolkingsgroepen in onze samenleving komen. Er werd geluisterd, er was interactie en respect naar de vertellers van hun levensverhaal toe. Tijdens het atelier waren de leerlingen muisstil!

Ontzettend knap wat Theater Babel bespreekbaar maakt in een uur tijd! 

En niets onbesproken laat.

Chapeau!”