inclusief manifest

manifest logo
In de samenleving in het geheel en in theater in het bijzonder missen wij de inclusie.

 

Daarom willen wij :

 • Een samenleving waar iedereen bij hoort en waar iedereen gezien mag worden
 • Een samenleving waarin iedereen serieus genomen wordt
 • Een samenleving waarin we met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid
 • Een samenleving waar niet iedereen meteen in een hokje wordt gestopt
 • Een samenleving waarin verschillen tussen mensen en diversiteit als verrijking wordt gezien en niet als hindernis
 • Verbinding met elkaar en geen verwijdering
 • Een cultureel klimaat waar ruimte is voor innovatief theater
 • Erkenning van het talent van acteurs met een beperking
 • Inclusieve kunst in de reguliere theaters
 • Dat iedereen hoort over inclusie
 • Meer samenwerking tussen kunstenaars met en kunstenaars zonder een beperking
 • Dat we in de nabije toekomst niet meer de aparte hokjes hoeven te benoemen

 

Wij dromen van een mooiere inclusieve samenleving.

 

Steun je ons?
Onderteken dan hieronder ons manifest.

 

Paul Röttger,
algemeen directeur
theatermaker

 

Ik onderteken het manifest