Regie-examen Robin Cathy Heyl
Confetti is een regie-examenvoorstelling van Robin Cathy Heyl.
‘over een jongen en zijn belevingswereld’
Graag in de mail het aantal personen en de datum doorgeven.
Tickets 6 euro, graag contant betalen aan de deur.